Chính sách bảo mật

1. Thu thập và sử dụng thông tin:

Khi bạn đăng ký tài khoản Namanhomesdanang.com, Namanhomesdanang.com thu thập thông tin cá nhân chẳng hạn như tên người dùng, địa chỉ email, ngày sinh, giới tính và bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn nhập vào Dịch vụ, cũng như hình ảnh đại diện tài khoản của bạn.

Namanhomesdanang.comsẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn nhằm các mục đích nói chung sau đây: (i) để cung cấp cho bạn Dịch vụ; (ii) để trả lời các câu hỏi và ý kiến của bạn; (iii) để thông báo cho bạn thông qua email (hoặc các phương thức điện tử khác) về Dịch vụ; (iv) nhằm các mục đích thống kê và (v) mục đích khác được nêu rõ cho bạn tại thời điểm thu thập.

Khi sử dụng Dịch vụ, bạn có thể thiết lập thông tin cá nhân của mình, Namanhomesdanang.com lưu trữ và thu thập thông tin này để Namanhomesdanang.com có thể cung cấp cho bạn Dịch vụ và các tính năng cá nhân.

Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn nhập chi tiết thanh toán vào Dịch vụ khi mua các gói (đăng ký) Dịch vụ, Namanhomesdanang.com không nhận hoặc lưu trữ thông tin thanh toán đó, vì thông tin đó do nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi tiếp nhận, lưu trữ và sử dụng nhằm mục đích hoàn thành giao dịch mua.

2. Lưu trữ thông tin cá nhân:

Các thông tin cá nhân Thành Viên sẽ được tự động lưu bảo mật trong bộ nhớ máy chủ website Namanhomesdanang.com trong suốt thời gian là Thành Viên của Thành Viên trên Namanhomesdanang.com và/hoặc ngay khi Thành Viên gửi yêu cầu xóa thông tin cá nhân trên website Namanhomesdanang.com tới số điện thoại hoặc email liên hệ của Ban Quản trị website Namanhomesdanang.com

Làm cách nào để quản lý hoặc xóa thông tin về tôi?
Nếu không muốn xóa tài khoản nhưng muốn tạm thời ngừng sử dụng Sản phẩm, thì bạn có thể vô hiệu hóa tài khoản của mình. Để xóa tài khoản hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn bất cứ lúc nào, hãy truy cập đường link sau: Namanhomesdanang.com

3. Cookie

Cookie là một lượng dữ liệu nhỏ, thường bao gồm ký hiệu định danh duy nhất ẩn danh được gửi đến trình duyệt của bạn từ các thiết bị (máy tính hoặc điện thoại…) của bạn và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Bạn có thể cấu hình trình duyệt của mình để chấp nhận tất cả cookie, từ chối tất cả cookie hoặc thông báo cho bạn khi cookie được đặt. Nếu bạn muốn xóa bất kỳ cookie nào đã có trên thiết bị của mình, vui lòng tham khảo hướng dẫn về trình duyệt của bạn để xác định vị trí của tập tin hoặc thư mục lưu trữ cookie. Nếu bạn từ chối tất cả cookie, bạn sẽ không thể sử dụng một số tính năng của Dịch vụ.

Namanhomesdanang.com cho phép các tổ chức khác hiển thị quảng cáo hoặc cung cấp dịch vụ trên một số trang web của chúng tôi đặt và truy cập các cookie của họ trên thiết bị của bạn. Các tổ chức khác phải sử dụng cookie tuân theo các chính sách về quyền riêng tư của chính họ, chứ không phải chính sách này. Nhà quảng cáo hoặc các tổ chức khác không có quyền truy cập các cookie của Namanhomesdanang.com.